Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.


Fundacja-ZOFIA- otrzymała status organizacji pożytku publicznego.
Wypełniając PIT(zeznanie roczne) możesz przekazać 1% podatku dochodowego podopiecznym Fundacji –ZOFIA-.

KRS 0000298499
Nr Konta bankowego: 53 1020 3176 0000 5202 0162 2356

Liczymy na Państwa uprzejmość i chęć uczestnictwa w stwarzaniu lepszych warunków do życia tym, którzy sami nie mogą sobie tego zapewnić

  

Jeżeli wyrażają Państwo chęć wsparcia Fundacji-ZOFIA-, zapraszamy do zapoznania się z treścią informatora, w którym umieszczone są informacje dotyczące możliwości wspierania i polepszania jakości życia społeczeństwa.
INFORMATOR.doc

 

 

 

  

CEL FUNDACJI –ZOFIA-

Celem Fundacji –ZOFIA- jest działanie na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia, edukacji oraz pomocy społeczno-środowiskowej, wzmocnienia i poprawienia jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, nieuleczalnie chorych i marginalizowanych społecznie.

Fundacja stawia sobie za zadanie złagodzenie trudności, na jakie napotykają osoby zmagające się z deficytami zdrowotnymi, takimi jak przewlekłe choroby, niepełnosprawność fizyczna i umysłowa, brak samodzielności w samoopiece i w samopielęgnacji, stany terminalne, choroby nowotworowe i stany apaliczne.

AKCJE PROMUJĄCE PROFILAKTYKĘ ZDROWIA

Od wielu lat Fundacja –ZOFIA- organizuje bezpłatne badania profilaktyczne  na terenie całego województwa lubelskiego.  Podczas akcji zainteresowani mogą skorzystać z takich badań jak : EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi,  określenie poziomu cukru we krwi oraz specjalistyczne badanie stóp wykonywane w celu wykrycia ewentualnych schorzeń. Badania wykonywane są przez wysoce wykwalifikowany personel medyczny, w tym pielęgniarki dyplomowane oraz fizjoterapeuci. Po każdym przeprowadzonym  badaniu pacjent otrzymuje profesjonalną diagnozę oraz porady zdrowotne.
.

WOLONTARIAT

Fundacja zajmuje się także promocją i organizacją wolontariatu, jak również szkoleniem Wolontariuszy do wykonywania działań pielęgnacyjno-opiekuńczych, wychowawczych i wspierających. Do grona Wolontariuszy Fundacji –ZOFIA- należą pracownicy ochrony zdrowia, a także studenci Uniwersytetu Medycznego. Nasi Wolontariusze aktywnie uczestniczą w różnych akcjach organizowanych przez Fundację. Dzięki swojej bezinteresownej chęci niesienia pomocy, Nasi Wolontariusze są  dużym  wsparciem dla rodzin osób przewlekle chorych.

  

WYPOŻYCZALNIA

W roku 2013 Fundacja-ZOFIA- otworzyła bezpłatną wypożyczalnię sprzętu medyczno-ortopedycznego. W tym celu pracownicy oraz wolontariusze pozyskują od darczyńców sprzęt, który jest niezbędny dla funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Zebrany sprzęt medyczny  użyczany jest  w ramach bezpłatnej wypożyczalni osobom potrzebującym, które ze względu na złą sytuację finansową nie mogą sobie pozwolić na zakup danego sprzętu.

 

WSPARCIE INSTYTUCJI

Swoimi działaniami Fundacja –ZOFIA- wspiera także instytucje powołane do pomocy osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym. Głównym odbiorcą pomocy jest Stowarzyszenie MONAR, które działa na rzecz osób marginalizowanych społecznie z problemami emocjonalnymi, uzależnionymi od alkoholu i narkotyków. Zazwyczaj wsparcie opiera się na niesieniu pomocy w formie rzeczowej, by zaspokoić podstawowe potrzeby społeczności zamieszkujących różne ośrodki Stowarzyszenia.
Obecnie Fundacja dzięki licznym sponsorom współpracuje  ze szpitalami, Monarami oraz pozostałymi placówkami dla osób marginalizowanych społecznie. Współpraca polega na przekazywaniu darowizn w postaci odzieży dla osób bezdomnych, którzy sami nie potrafią zapewnić sobie podstawowych potrzeb.

Pragniemy poinformować , iż od roku 2013 Fundacja-ZOFIA- posiada Status Pożytku Publicznego, dzięki czemu można przekazywać na Nasze cele 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fundusze zebrane z tego tytułu przeznaczone zostaną na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych, specjalistyczną pielęgnację osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, zakup specjalistycznego środka transportu w celu dotarcia do najbardziej potrzebujących z odległych wsi i miejscowości oraz na zakup wysoce specjalistycznego sprzętu medycznego, który pomoże Nam rozszerzyć  ofertę bezpłatnych  badań.  Ponadto Fundacja-ZOFIA- chciałaby z zebranych środków poszerzyć asortyment, istniejącej już Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego Fundacji-ZOFIA-.

Liczymy na Państwa uprzejmość i chęć uczestnictwa w stwarzaniu lepszych warunków do życia zarówno sobie jak i tym, którzy sami nie potrafią sobie tego zapewnić.

 

Polityka Jakości STASIAK medical team

 

"STARY NIEDŹWIEDŹ MOCNO ŚPI"

 

Praca malowana na szkle przez osobę niepełnosprawną przewlekle chorą, Panią Barbarę Szalak

"Jezus Miłosierdzia"

 

 

 

Strona główna

Copyright © STASIAK Medical Team. All Rights Reserved.
Pro Main Centrum Innowacji Intenretowych