Modele anatomiczne to narzędzia edukacyjne.

Modele anatomiczne są bardzo użyteczne w nauce anatomii, ponieważ umożliwiają uczniom oraz praktykującym fachowcom medycznym szybsze zrozumienie budowy ciała ludzkiego. Są one użytkowane w rozmaitych […]